Muze van de Gouverneur

culturele activiteiten in Heusden Vesting

 Een liefdevol Slotakkoord

Alles werkte mee. Het zoele zomerweer. De prachtige tuin van het Gouverneurshuis. De vier buitengewoon getalenteerde artiesten. De meer dan 100 toeschouwers. Het statement van Ron van der Most. Het dankwoord van Tak van der Most en de overdracht van de Muze van de Gouverneur aan Jos Rooijmans. De cirkel is rond… een avond van gepassioneerd pianospel, een poëtische smartlap, warme luisterliedjes, jazzy ballades, kolderieke conferences,  en ‘de liefde’ als sleutelwoord... 
Inspiration

Een nocturne van Chopin klinkt in de buitenlucht anders en delicater dan in een concertzaal. De tere tonen stijgen op en vervloeien tussen de bomen. Een klassiek begin van het Slotakkoord & de Ouverture dankzij de vaardige vingers van Edwin Schimscheimer. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Mathilde Santing het lied “Inspiration” geschreven en opgedragen aan Ron en Tak. En zoals alleen Mathilde een lied kan vertolken, of beter, ‘vertellen’, stort zij zich er met heel haar wezen in en omdat zij dat ook nog eens doet als één de beste zangeressen van Nederland, wordt de inspiratie ook voelbaar. Later zingt zij ook nog “Both sides now”, een song van Joni Mitchell. Dat lied is door velen gecoverd zoals Judy Collins, Frank Sinatra, Neil Diamond, The Swingle Singers en ga zomaar door, maar de interpretatie die Mathilde Santing eraan geeft, steekt met kop en schouders boven iedereen en alles uit. Op haar CD “Both sides now: Mathilde sings Jody Mitchell” staat uiteraard deze beeldschone vertolking van dit nummer; alleen al om die reden zou je deze CD moeten aanschaffen (via www.mathildesanting.com.).

 Dol-en-dwaas

De oplettende luisteraar heeft ook kunnen horen hoe subtiel en toch magistraal Edwin Schimscheimer haar op de piano begeleidde. Hij deed precies wat een begeleider moet doen, de stem van Mathilde fijnzinnig ondersteunen waardoor de kracht van het lied volledig tot zijn recht komt. Af en toe mag hij even uitpakken en dan hoor je wat hij muzikaal allemaal in huis heeft. Naast prachtige luisterliedjes wilde Edwin ooit in zijn leven een echte smartlap schrijven. Samen met zijn dochter Michèlle Schimscheimer, een dol-en-dwaas komisch talent, brachten zij de armen van het publiek omhoog zoals dat betaamt bij een levenslied. Van haar dol-en-dwaas komisch talent getuigen haar absurdistisch conferences als ‘Zuignapje’ en ‘Haar liefdesleven’, maar ook een liedje als ‘Ik haat vrouwen met dikke billen op een scooter’. Moeder Carmen Sars is ook alweer zo’n talent dat haar songs op een zo subtiele en zoetgevooisde manier brengt dat je er diep door wordt geraakt. Ronduit indrukwekkend was haar vertolking van ‘Liefde’ dat bestond uit een genuanceerd gedicht en een teer lied: ‘Je kunt slechts getroost worden door degene die de diepte van je pijn kent. Laat de liefde binnen stromen, dans met mij.’

 Een Slotakkoord vol liefde waarvan je alleen maar durft te dromen!

SLOTAKKOORD & OUVERTURE

RON & TAK VAN DER MOST

ZETTEN EEN STREEP 

ONDER HUN WERK

BIJ DE MUZE VAN DE 

GOUVERNEUR

Het zijn de forse gezondheidsproblemen die nopen hun bezielende werk voor de Muze van de Gouverneur op te geven.    Ron van der Most heeft steeds terugkerende problemen met zijn gezondheid, waarvoor tot op heden nog geen oplossing is gevonden. Samen moeten zij noodgedwongen gas terug nemen.

Gat in de tijd  “Telkens wanneer je ziek wordt, ernstig ziek, valt er een gat in de tijd. Want elke keer dat je buiten bewustzijn raakt, wordt de tijd stil gezet. En elke keer rijst de vraag of de tijd weer zal gaan lopen. Zo hebben Tak en ik het laatste anderhalf jaar doorgemaakt. Het lichaam is uitgeput en de geest geknakt…” vertelt Ron van der Most. Het geeft duidelijk weer waarom zij moeten stoppen met de Muze van de Gouverneur. Tak van der Most zegt daarover “Ons doet het net zoveel pijn, als jullie. Uit passie om de theaterkunsten met jullie te delen hebben wij ons steeds volledig ingezet om jullie een gevarieerd en bijzonder programma te bieden. Het is ronduit schrijnend dat die passie na dit slotakkoord wegvalt. Ron en ik  voelen ons geamputeerd. Wij hebben besloten om ons leven een andere invulling te geven, die niet meer in de publieke sector zal liggen. Zuinig moeten we zijn op onze gezondheid. Het spijt ons ontzettend dat wij niet meer in staat zijn om dat wat we met liefde hebben geschapen af te maken en aan anderen te moeten overlaten.”

 Wie neemt het stokje over?   Inmiddels heeft het bestuur van de Stichting Het Gouverneurshuis te kennen gegeven dat
zij de Muze van de Gouverneur wil laten voortbestaan door deze onder haar hoede te nemen. Deels was de programmering voor het seizoen 2018 – 2019 al ingevuld maar het is logisch dat het Gouverneurshuis aan de opzet van die culturele activiteiten een eigen draai zal
willen geven. Uiteraard zult u door het Gouverneurshuis worden geïnformeerd hoe
de Muze-nieuwe-stijl eruit zal gaan zien.
De Stichting Muze van de Gouverneur komt in goede handen bij het Gouverneurshuis.

 Slotakkoord & Ouverture  Om het trouwe publiek en de Vrienden van de Gouverneur te bedanken voor al hun steun,
in welke vorm dan ook, heeft de Muze van de Gouverneur (bij monde van Ron en Tak) en het Gouverneurshuis op zaterdag 7 juli a.s. nog eenmaal een bijzondere voorstelling samengesteld:
 Slotakkoord & Ouverture.   Een uniek concert omdat voor de eerste keer drie musici uit één gezin met elkaar optreden. Vader Edwin Schimscheimer, een muzikaal mirakel, moeder Carmen Sars, een begenadigd singer-songwriter en dochter Michélle Schimscheimer, een cabaretière met toekomst. En toen wij Mathilde Santing vertelden over dit concert en de reden waarom wij dit willen geven, vroeg zij spontaan of zij ook mocht komen zingen. Wij zijn niet alleen vereerd maar ook geroerd dat aan het Slotakkoord en de Ouverture zoveel talent meewerkt.

Dit concert wordt aangeboden door Muze van de Gouverneur en Het Gouverneurshuis aan de Vrienden van de Gouverneur. Belangstellenden betalen 10 euro. Reserveren viakaarten@muzevandegouverneur.nl

BIJ DE MUZE VAN D

Trost zijn op de Vesting                                Van een onbeduidend middeleeuws stadje groeide Heusden in de zestiende eeuw uit tot een stad van belang en in later tijd tot een strategisch bolwerk en militair centrum en tenslotte als een logistiek middelpunt voor handel met de omliggende dorpen en stadjes. De religieuze twist tussen Arminius (Remonstrant) en Gomaris (Contraremonstrant) die landelijk werd uitgevochten, woedde ook in Heusden tussen Gouverneur Willem Adriaen van Kessel en Contraremonstrant Gijsbert Voet, zelfs in die mate dat de hulp van Hugo de Groot moest worden ingeroepen om de twist te sussen. Kortom, Heusden Vesting kent een rijke historie. 

Over die historie hield René van Boxtel tijdens de extra Verhalentafel op woensdagavond 23 mei jl. een boeiend betoog, waarbij hij kwistig strooide met feiten, weetjes en persoonlijke noten. Meer dan tachtig Heusdenaren luisterden aandachtig naar de oproep van René van Boxtel om vooral zuinig te zijn op de vesting. Wij moeten nooit vergeten dat wij trots kunnen zijn om in zo een historische entourage te mogen wonen. “Ik hoop dat u eendrachtig zorg wilt dragen de vesting te bewaren en bewaken zoals het is en dat wat dreigt te verdwijnen te behouden” Dat is wat René van Boxtel onze vestingbewoners wil meegeven. En hij kan en mag dat vragen omdat hij drieëndertig jaar lang een gedreven stadsrestaurateur is geweest en alles heeft gedaan om Heusden Vestig zijn historisch aanzicht te laten behouden. De burgerij van de vesting zal aan zijn oproep gehoor moeten geven.

            Mathilde Santing zingt Joni Mitchell:               een onvergetelijke gebeurtenis 

Het is bepaald niet eenvoudig om de songs van Joni Mitchell te zingen. Niet alleen dat de teksten moeilijk te begrijpen zijn, maar het eist een heleboel vakmanschap om die vanzelfsprekend over te brengen. Ook de  melodieën liggen niet altijd even makkelijk in het gehoor en het vraagt om een waanzinnige techniek om de melodie spat zuiver te blijven volgen. Alles bij elkaar genomen moet je van hoge huizen komen om Joni Mitchell te durven zingen. Dat kan en durft alleen één van de beste zangeressen van Nederland: Mathilde Santing.

Vers Heeft zij niet alleen een fabelachtige zangtechniek, zij is ook nog eens in staat om de tekst naar haar mond te zetten. Anders gezegd, zij vertelt zingend. Geen woord ontgaat het publiek, elke nuance valt precies op zijn plaats en de emoties kleurt zij prachtig fraserend in. Haar optreden op zaterdag 19 mei in het Gouverneurshuis had nog een andere dimensie. Zij en haar begeleider Bas Mulder waren die avond zo geïnspireerd dat het leek of zij de songs van Joni Mitchell voor het eerst ten gehore brachten. Hun optreden was vers en knapperig. En dan te bedenken dat zij Joni Mitchell al heel vaak deze eer had bewezen. Mathilde zei het zelf: “Vanavond was er een synergie tussen ons en het publiek dat alles weer nieuw maakte”. 

IJzersterk  Er kwamen veel prachtige songs voorbij waarbij uiteraard ‘Both Sides Now’ niet ontbrak, want dit nummer is een van de glanzende parels in de mand die Joni Mitchell met haar onnavolgbaar talent heeft gevuld. Ronduit indrukwekkend was het nummer ‘Little Green’, een verwijzing naar een zwangerschap die Joni op jonge leeftijd doormaakte en omdat zij te nog jong was en niet in staat om voor de baby te zorgen, haar baby heeft moeten afstaan. In feite zijn alle songs autobiografisch, waarbij ‘The Circle Game’ er uitsprong om maar te zwijgen van ‘A Case Of You’ en de niet te versmaden ‘California’.

Gitaar  Bijna twee uur heeft Mathilde het publiek alles gegeven om de buitengewone songs van Joni Mitchell met het publiek te delen, en toch vloog de tijd voorbij. Een bijzondere waardering gaat ook uit naar Bas Mulder. Het komt niet vaak voor dat een begeleider een zo grote eenheid vormt met in dit geval niet alleen de zangeres, maar ook met de songwriter. Het was een waardige afsluiting van het theaterseizoen.