Muze van de Gouverneur

culturele activiteiten in Heusden Vesting

OOR voor MUZIEK

LUISTERLEZING                 ZONDAG 21 januari 2018 

Olga Franssen zal in haar derde lezing van dit seizoen uitleg geven over De Nationalisten (zoals Dvorak, Grieg en Sibelius).Naast de romantisch-nationalistische stromingen in de grote Europese cultuurgebieden – Frankrijk, Italië, Duitsland en Rusland – waren er ook nog componisten die als enigen of een van de weinigen, hun volk, land of streek vertegenwoordigden. Die Nationalistische eenlingen komen in deze luisterlezing aan bod. 
Dvorak, een van de belangrijkste Tsjechische componisten, gaf de nationale trots weer in zijn ‘Slavische dansen’. Ook in zijn meesterwerk het Celloconcert hoor je naast invloeden uit Amerika - spirituals, melodieën van Indianen - het ruisen van Boheemse wouden. Zijn heimwee naar Bohemen komt sterk naar voren.

Grieg, Noors componist, vond het deel ‘In de hal van de Bergkoning’ in zijn beroemde compositie ‘De Peer Gynt suite’ bepaald niet geweldig: “Ik heb ook iets geschreven voor de scene ‘In de hal van de Bergkoning’ – iets dat ik zelf letterlijk niet kan aanhoren omdat het absoluut stinkt naar koeienvlaaien, overdreven Noors Nationalisme en trolachtige zelfgenoegzaamheid.’Finlandia (op. 26 nr. 7) is een symfonisch gedicht  van Jean Sibelius  en waarschijnlijk het bekendste werk van deze Finse componist. De eerste versie schreef hij in 1899. Sibelius herzag het werk in 1900 en maakte er een op zichzelf staand symfonisch gedicht van, dat sindsdien Finlandia heet. Het was een patriottisch stuk, gericht tegen de intrekking van de Finse autonomie door Rusland.                                                                                      


Voor deze luisterlezingen reserveert u kaarten van € 12,50 (inclusief een kopje koffie of thee) via kaarten@muzevandegouverneur.nl of via het bestelformulier op deze site.                     Aanvang 11.00 uur. Het Gouverneurscafé is vanaf 10.15 uur geopend.  

Het Gouverneurshuis ontvangt Olga Franssen op

zondag 18 oktober 2015 - Bach & Händel

zondag 29 november 2015  - Mozart

zondag 17 januari 2016 - Medelssohn & Schumann

zondag 28 februari 2016 - De Virtuozen


Kaarten van € 12.50 (incl. één kopje koffie/thee) verkrijgbaar aan de zaal of via kaarten@muzevandegouverneur.nl

Wanneer u besluit alle vier lezingen bij te wonen,           dan betaalt u geen € 50 maar € 45.

Vanaf 13.130 open is het Gouverneurscafé open.   Aanvang 14.00 uur.