Muze van de Gouverneur

culturele activiteiten in Heusden Vesting

OOR voor MUZIEK 

LUISTERLEZING     ZONDAG 3 december 2017  

In Olga’s tweede lezing van dit seizoen staat Monteverdi centraal. Dit voorafgaand aan de uitvoering van de Mariavespers op 9 december in de Grote Kerk, georganiseerd door Heusden-Vesting Klassiek. 


 


Claudio Monteverdi (1567 – 1643) gaf reeds als kind blijk van een uitzonderlijk muzikaal talent. Vanaf zijn vijftiende jaar componeerde hij met regelmaat. Als jonge man verdiende hij de kost als zanger en violist. Later zou hij een geëerd musicus worden. Als componist maakte hij grote naam. 
De door Monteverdi geschreven opera’s worden algemeen erkend als de onmiskenbare hoogtepunten, waarmee de canon van de Westerse opera begint. Een bekende opera is Orfeo. Men beschouwt Monteverdi als overgangscomponist van de Renaissance naar de Barok. 

De Mariavespers (Il Vespro della Beata Virgine) is een verzameling muziekstukken voor zangstemmen en instrumenten, in 1610 uitgegeven te Venetië. De meeste stukken zijn geschreven met het oog op het avondgebed. De Mariavespers zijn opgedragen aan paus Paulus V. Monteverdi reisde persoonlijk naar Rome om de liederen aan de paus te overhandigen. De vespers kunnen als sollicitatie beschouwd worden naar een aanstelling aan de pauselijke kapel te Rome. Hij verwierf de functie niet. 

 

Voor deze luisterlezingen reserveert u kaarten van € 12,50 (inclusief een kopje koffie of thee) via kaarten@muzevandegouverneur.nl of via het bestelformulier op deze site.                     Aanvang 11.00 uur. Het Gouverneurscafé is vanaf 10.15 uur geopend.  

Het Gouverneurshuis ontvangt Olga Franssen op

zondag 18 oktober 2015 - Bach & Händel

zondag 29 november 2015  - Mozart

zondag 17 januari 2016 - Medelssohn & Schumann

zondag 28 februari 2016 - De Virtuozen


Kaarten van € 12.50 (incl. één kopje koffie/thee) verkrijgbaar aan de zaal of via kaarten@muzevandegouverneur.nl

Wanneer u besluit alle vier lezingen bij te wonen,           dan betaalt u geen € 50 maar € 45.

Vanaf 13.130 open is het Gouverneurscafé open.   Aanvang 14.00 uur.